23435

Odkazy

Platenie daní pri predaji nehnuteľností:

https://www.sora.sk/platenie-dane-pri-predaji-nehnutelnosti-bytu-domu-pozemku

https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/zivotn/predaj-nehnutelnosti

Realitný barometer - vývoj cien nehnuteľnosti (bytov) za rok 2019:

https://www.realitnaunia.sk/realitny-barometer?fbclid=IwAR0ScjtUhfDDOxqRt0TIhyYdeQpJybEqluwqHLak_BBVDiMo0OlgoILgSxg

Zrušenie omedzení pri prevode pôdy:

https://www.realitnaunia.sk/zrusenie-obmedzeni-pri-prevode-pody?fbclid=IwAR335qxcUBjG_YrQ_apWF-0ITThkxRzkUO3Y5GcWZSkqtaPZfoOwfOZ3fDw

Kataster nehnuteľnosti: https://www.katasterportal.sk/kapor/

Rôzne  : https://www.sora.sk/clanky

 

 

 

Vytvorené v systému CHYTRÝ WEB MAKLÉRA

Tomawell s.r.o. © 2024

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie


Stiahnite si zadarmo

7 chýb pri predaji nehnuteľnosti

spracovaním osobných údajov