23435

Ako pracujem?

Ako prebieha práca so mnou?

Osobné stretnutie – najprv sa osobne  nezáväzne stretneme .Vypočujem si  Vaše priania a potreby, týkajúce sa predaja  nehnuteľnosti. Bližšie sa navzájom spoznáme .

Návšteva nehnuteľností – následne si spolu prejdeme predávanú nehnuteľnosť  aby som mohla spoznať jeho prednosti a nedostatky. Predbežne navrhnem doporučený postup predaja.

Spracovanie odhadu trhovej ceny zadarmo –predstavím Vám s odporúčaním predajnú cenu s ohľadom na požadovanú rýchlosť predaja.

Cenu navrhnem  s ohľadom na znalosť lokality a typ nehnuteľnosti a ďalej sa musia brať do úvahy realizované predajné ceny

Následne si  dohodneme podmienky predaja – nastavenie postupu  predaja, ceny, provízie a pod. Podpíšeme sprostredkovateľskú zmluvu s platnosťou spravidla dva mesiace  až 1 rok (závisí od nehnuteľnosti )

Príprava inzercie – začína sa  s nafotením profesionálnych fotografii ( byt by mal byť uprataný alebo vysťahovaný nábytok-ak je to možné ), následná úprava fotiek, zachytenie video záberov, strihanie videa kontroly, tvorba 3D plány, plachty, bannery ak je záujem. Všetky nehnuteľnosti  inzerujem na najvýznamnejších realitných serveroch.

Vyhľadávanie potenciálnych zákazníkov, zabezpečujem komunikáciu a organizáciu prehliadok – najdôležitejšie je časová flexibilita, možnosť vyjsť záujemcom v ústrety  v ich časových možnostiach. Pozor, NIE každý klient musí nevyhnutne na obhliadku prísť, niektorí "turisti" ani sami nevedia ,čo chcú  a tak ich návšteva môže byť len stratou času oboch strán.

Rezervačná zmluva  v prípade vyhladania vhodného záujemcu pripravujeme 3 strannú rezervačnú zmluvu, ktorú podpisujeme s Predávajúcim, Záujemcom a Sprostredkovateľom  a v ktorom sa zaviažeme k lehote podpisu kúpnej zmluvy.

Spracovanie zmluvnej dokumentácie – v tú chvíľu zadávam u advokátskej kancelárii prípravu zmluvnej dokumentácie, čiže kúpnu zmluvu, návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti, prípadne iné dokumenty, podľa konkrétneho prípadu.

Podpis zmluvy, kataster –  po úspešnom odobrení znenia zmluvy, schválenie hypotéky kupujúcim ,tak vo chvíli ,keď je všetko pripravené prichádza konečne samotný podpis dokumentov.

Na zmluvách pre katastrálny úrad, je nutné úradne overiť podpis.

Predávajúci protokol + výplata kúpnej ceny – vo chvíli úspešného zápisu vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností prichádza chvíľa výplaty kúpnej ceny predávajúcemu a tak isto odovzdanie samotnej nehnuteľnosti k užívaniu. Pripravím predávajúcim preberací protokol o stave a vybavenia nehnuteľnosti a hlavne prevodné formuláre na energie (elektrika+ plyn atď.)

Pokiaľ by som vašu nehnuteľnosť nepredala ,nič neplatíte .Myslím že je to fér.

Vytvorené v systému CHYTRÝ WEB MAKLÉRA

Tomawell s.r.o. © 2024

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie


Stiahnite si zadarmo

7 chýb pri predaji nehnuteľnosti

spracovaním osobných údajov